Informace o projektu

V souvislosti s reformou školství probíhá výuka přírodovědných předmětů a matematiky na naší škole stále častěji moderními nefrontálními metodami. Důraz na rozvoj klíčových kompetencí ve školní výuce však s sebou přináší riziko poklesu úrovně studentů v oblasti znalostí. Pokud chceme udržet vysokou úroveň znalostí našich studentů, potřebujeme s nimi také zajímavou interaktivní formou učivo procvičovat, umožnit jim intenzivnější komunikaci s vyučujícími, včetně získávání zpětné vazby o jejich studijních pokrocích. Cílem projektu je modernizace a zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů a matematiky na KG Třebíč. Tohoto cíle dosáhneme prostřednictvím vytvoření vzdělavacího portálu, který bude umožňovat opakování, procvičování, testování a rozšiřování znalostí studentů. V hodinách tak budeme moci bez obav pracovat skupinově, formou diskuzí, projektů apod. Projekt je určen studentům Katolického gymnázia Třebíč a jeho realizátory budou pedagogové této školy. Cílovými skupinami projektu jsou tedy studenti a pedagogové Katolického gymnázia Třebíč.

Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu České republiky. Na financování projektu je určena částka 3 582 680,10 Kč. Z toho 3 045 278,08 Kč ze strukturálních fondů Evropské unie a 537 402,02 Kč ze státního rozpočtu ČR. Poskytovatelem dotace je Kraj Vysočina.

Last modified: Saturday, 11 January 2014, 6:49 PM
© 2013 PC HELP E-learning a LMS