Plán realizace

  • V průběhu letních prázdnin 2012 bylo připraveno a realizováno výběrové řízení na dodávku techniky pro realizaci projektu. V záři 2012 byla tato dodávka realizována.
  • Od dubna 2012 probíhají školení pro pedagogy Katolického gymnázia Třebíč. Školení jsou určena především tvůrcům vzdělávacích materiálů na portálu eKG.
  • Od září 2012 probíhá příprava konečné grafické podoby vzdělávacího portálu Katolického gymnázia Třebíč. Pro realizaci byl vybrán návrh Ing. arch. Magdaleny Říčné, která navrhla také logo projektu.
  • Na počátku školního roku 2012/13 byl vytvořen systém přihlašování studentů ke školní počítačové síti. Studentům byly také přiděleny e-mailové adresy, které budou sloužit k přihlašování na vzdělávací portál školy.
  • V současné době připravujeme nasazení vytvořeného vzdělávacího portálu, probíhá dolaďování systému přihlašování pro jeho uživatele.
Last modified: Thursday, 29 November 2012, 1:26 PM
© 2013 PC HELP E-learning a LMS